Зал славы
1-е место
Турнир "Zuidbuurt Cup 2018"
Сезон 2017/2018
1   10 мая 2018
1-е место
Турнир "Zuidbuurt Cup 2017"
Сезон 2016/2017
1   25 мая 2017
1-е место
Кубок Голландии
Сезон 2015/2016
1   28 мая 2016
1-е место
Турнир "Zuidbuurt Cup 2016"
Сезон 2015/2016
1   5 мая 2017
1-е место
Чемпион Голландии
Сезон 2015/2016
1   16 апреля 2016
1-е место
Кубок "Victoria"
Oт Виктории Плинта
1   20 февраля 2016
1-е место
Чемпион Голландии
Сезон 2013/2014
1   1 июня 2014
1-е место
Турнир "1st Indoor Football
Tournament Soviet United"
1   3 апреля 2011
1-е место
Чемпион Голландии
Сезон 2007/2008
1   1 июня 2008
2-е место
Турнир "Soviet United 6-A-SIDE"
Сезон 2013/2014
2   2 марта 2014
2-е место
Турнир "Soviet United 6-A-SIDE"
Сезон 2013/2014
2   2 марта 2014
3-е место
Турнир "Sepol Cup"
Сезон 2013/2014
3   27 июня 2014
3-е место
Турнир "Copa America"
Сезон 2013/2014
3   25 мая 2014
3-е место
Турнир "FC Portugal" 6-A-SIDE
Сезон 2023/2013
4   22 июня 2013
7-е место
Турнир "Soviet United 6-A-SIDE"
Сезон 2013/2014
7   2 марта 2014
Клуб организатор
Турнир "Soviet United 6-A-SIDE"
Сезон 2013/2014
0   2 марта 2014